Για να απαντήσουμε στο ερώτημα "συμφέρει να αλλάξουμε μια λάμπα ΧΥΖ με άλλη τύπου LED" θα συγκρίνουμε πρώτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο λαμπτήρων και μετά θα υπολογίσουμε πότε θα έρθει το οικονομικό κέρδος λόγω χρήσης, μετά την απόσβεση του κόστους αγοράς και εγκατάστασης.
Τι κάνουμε όταν καίγεται η λάμπα εκτός από να την ρίξουμε στο κάδο ανακύκλωσης; Μα φυσικά την αξιοποιούμε διακοσμητικά με τις παρακάτω δημιουργικές προτάσεις!